İbtidai icma quruluşu

İbtidai icma quruluşu

1. Ulu icmaya aid deyil:

 
 
 
 
 

2. Ilk əkinçilik vərdişləri yaranırdı:

 
 
 
 
 

3. Uyğunluq pozulmuşdur:

 
 
 
 
 

4.

 1. Dövrlərin xronoloji ardıcıllığını müəyyən edin:

1. Neolit

2. Eneolit

3. Paleolit

4. Mezolit

 
 
 
 
 

5. Üst Paleolit və Mezolit dövrü üçün oxşar cəhəti müəyyən edin:

 
 
 
 
 

6. Xronoloji ardıcıllığı müəyyən         

  1.Heyvanların əhliləşdirilməyə başlanması

2.İnsanların ilk dəfə metalla tanış olması

3.Axirət dünyasına inamın yaranması

4.Müasir insan tipinin meydana gəlməsi

 
 
 
 
 

7. Uyğunluq pozulmuşdur:

 
 
 
 
 

8. İbtidai icma quruluşu hansı prinsipə əsasən müxtə­lif dövrlərə bölün­müş­dür:

 
 
 
 
 

9. Alt Paleolit dövrünə aid deyil:

 
 
 
 
 

10. Azıx mağarasından aşkarlanmış tapıntılara aid deyil:

 
 
 
 
 

11. Azıx adamının ilkin dini ayinlərinin yaranmasını və heyvanlara inamını göstərir:

 
 
 
 
 

12. Orta Paleolit dövrünə aid deyil:

 
 
 
 
 

13. Alt paleolit dövrü üçün xarakterikdir:

 
 
 
 
 

14.  

“Bacarıqlı insan”ın xüsusiyyətlərinə aid deyil:

  1. İki ayaq üzərində hərəkət edə bilirdi
  2. Daşdan və sümükdən əmək alətləri hazırlayırdı
  3. Əsas məşğuliyyəti ovçuluq və yığıcılıq idi
  4. Sərbəst danışa bilirdi
  5. Çaxmaqdaşını bir birinə vurmaqla od əldə edirdi
 
 
 
 
 

15. ə. II əsrdə Roma qoşunları Cənubi Qafqaz, o cümlədən Albaniyanın müstəqilliyi üçün təhlükə yaratmışdır:

 
 
 
 
 

16. İberiya və Albaniya ilk dəfə Romadan asılılığı qəbul etdilər:

 
 
 
 
 

17. Kür sahili döyüşündən sonra imzalanan sülhü romalıların pozmasının səbəbi:

 
 
 
 
 

18. ə. 65-ci ildə Pompeyin Alazan (Qanıx) çayı sahili döyüşündə albanlar üzərində qələbə çalmasının əsas səbəbi:

 
 
 
 
 

19. Roma sərkərdəsi Pompeyin Albaniya və İberiyaya hücum etməkdə məqsədi:

 1. Xəzər dənizinin sahillərini tutmaq
 2. Hindistanla Qara dəniz sahillərinə gedən ticarət yolunu ələ keçirmək
 3. Cənubdan hücum edən parfiyanı məğlub etmək
 4. Şərqə doğru yürüşlərini davam etdirərək Misiri tutmaq
 
 
 
 
 

20. Qanıx çayı sahili döyüşündən sonra meşəyə çəkilən alban döyüşçüləri:

 
 
 
 
 

21. Pompey Albaniya və İberiyaya hücum edərkən həmin dövlətlərin hökmdarları:

 
 
 
 
 

22. ə. 66-cı il Kür sahili döyüşünün nəticəsi:

 
 
 
 
 

23. Səbəb-nəticə əlaqəsi gözlənilmişdir

 

  Səbəb Nəticə
1. E.ə. II əsrdə Roma­nın Aralıq dənizi hövzəsində güc­lən­məsi Albaniyanın müstəqilliyi üçün təhlükə yaranması
2. Kanidinin Albani­ya­ya yürüş etməsi Zoberin Roma dövlət­inin müttəfiqinə çevrilməsi
3. Kür çayı sahilində döyüşün baş verməsi Oroysun Roma imperatorundan asılı hala düşməsi
4. Qanıx çayı sahilində döyüşün baş verməsi Alban hökmdarı Kozisin məğlub olması
5. Alanların Albani­ya­ya yürüşü Albaniyanın daxili müstəqilliyinin itirilməsi
 
 
 
 
 

24. E.ə. 66-cı il Kür sahili döyüşünün nəticəsi:

 
 
 
 
 

25. e.ə. 66-cı il Kür sahili döyüşünə aiddir:

 1. Albaniya padşahı Oroysun 40 minlik qoşunu məğlub oldu
 2. Roma sərkərdəsi döyüşdə öldürüldü
 3. Alban sərkərdəsi Kozisi ölümcül yaraladı
 4. Döyüşdən sonra tərəflər arasında sülh bağlandı
 5. Roma ordusu yaxşı silahlandığı və hərbi təcrübəyə malik olduğu üçün qalib gəldi
 
 
 
 
 

26. Roma-Alban döyüşlərində romalıları heyrətə gətirmişdi:

 
 
 
 
 

27. Romalıların Qədim Albaniyada olduqlarını sübut edir:

 
 
 
 
 

28.  

Boş xanalara (1, 2 və 3) uyğun olanları müəyyən edin:

     a. Manna      b. Atropatena       c. Albaniya  

Adı Fəaliyyəti
1. Azərbaycanın cənub torpaqlarında yaranmış ilk quldar dövlət idi
2. E.ə. III əsrin birinci yarısında M.İsgəndərin pullarına oxşar yerli pullar kəsilmişdi
3. E.ə. I əsrin ikinci yarısında Antoninin başçılıq etdiyi Roma qoşunları üzərində qələbə qazanmışdı
 
 
 
 
 

29. xemi tamamlayın:

 

Domisian Adrian Tiberi
Eramızın birinci əsrində Alban hökmdarları ilə dostluq əlaqələri yaratmışdı II əsrdə Albaniya hökmdarları ilə dostluq əlaqələri saxlamış,onlara qiymətli hədiyələr göndərmişdir  

?

 
 
 
 
 

30. Daha gec baş vermişdir:

 

 
 
 
 
 

31.  I əsrə aid deyil:

 
 
 
 
 

32. Eramızın I əsrində Albaniya hökmdarları diplomatik əlaqələr saxlayırdılar:

 
 
 
 
 

33. Uyğunluq pozulub:

 
 
 
 
 

34. Eramızın I əsrində Albaniyanı idarə ediri:

 
 
 
 
 

35. Eramızın 20-ci ilində Parfiya Aropatenanın müstəqilliyinə son qoyduqdan sonra Albaniya hökmdarları:

 
 
 
 
 

36. Plutarxın verdiyi məlumata görə romalılar ilə döyüşə 60 min piyada, 12 min atlıdan ibarət qoşun çıxarmışdı:

 
 
 
 
 

37. Alan tayfalarının Azərbaycana 72-74-cü illərdə yürüşlərinə aid deyil:

 
 
 
 
 

38. Qədim Albaniyada əhalinin birinci və ikinci təbəqəsinə aid deyl:

 
 
 
 
 

39. Uyğunluq pozulub: