TARİX Test bankı və yenilənmiş vəsaitlər artıq ixtiyarınızdadır.

Tarixi öyrənmək bu qədər asandır!

TARİX Test bankı və yenilənmiş vəsaitlər artıq ixtiyarınızdadır.

Online dərslər Xəbərlər 0

Böyük bir komanda, gərgin bir iş və sonda nəticə – Bir TEST TOPLU +CAVABLARI ilə AZƏRBAYCAN və ÜMUMİ TARİX birlikdə! Məntiq, zəka və bilik və bacarıqları özündə birləşdirən, yüksək səviyyədə redaktə. Hansısa bir sual, oxşarlıq və fərqlilik, model yoxdur ki, vəsaitdə əksini tapmasın

Şagirdlərin hazırlığa iki vəsaiti birlikdə aparmaması  və maddi olaraq çətinlik çəkməməsi üçün bu vəsaiti ənənəvi TOPLUDA olduğu kimi iki hissəyə böldük.

Ölçüsü: A4

Səhifə sayı: 544

Test sayı: 10.000+ (I hissə 5000+) (II hissə 5000+)

Nəşriyyatı: RM Nəşriyyat

Topludakı testlər mövzulara uyğun olaraq ardıcıl və sistemli verilmişdir.

Bundan başqa ikinci hissənin sonunda müxtəlif variantlarda  tərtib  olunan qəbul  tipli,  ümumilikdəhər variantda 30 test tapşırığı (22 qapalı, 5 açıq və 3 situasiya) olan Mövzu Sınaq Testləri (MST) və Ümumi Sınaq Testləri (ÜST)  də yer almışdı.

Qəbula düşəcək yalnız bir situasiya testi şagirdlərdə əzbərçilik yaratmaması üçün, DİM-in rəsmi açıqladığı kimi əsasən dərslik­lərdən kənar mənbələrdən istifadə ediləcəkdir. Beləliklə, sizlərədərsliklərdəki yüzlərlə mənbəni əzbərləməyə ehtiyac qalmır.

Vəsaitin sonunda xüsusi bölmədə situasiya testi nümumələr verilmişdir.

TARİX FƏNNİ ÜZRƏ YENİ TƏHSİL PROQRAMI İLƏ  TƏHSİL NAZİRLİYİ TƏRƏFİNDƏN TƏSDİQ EDİLMİŞ TƏDRİS VƏSAİTLƏRİMİZ!

Vəsaitlərimiz  son düzəlişlərlə, fərqli ideya və yeniliklərlə, yeni Dizayn və  zənginləşdirilmiş  XRONOLOGİYA ilə İDEAL halda ixtiyarınızdadır!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *